Bez záznamu!

Facebook
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazin Za Obzorem 2
Zaobzorom kornelius novak
ZaObzorem 5 Mikulkova

Kontakty

Zbor TRENČÍN cirkvi adventistov siedmeho dňa
Horný Šianec 17
http://trencin.casd.sk/

Maranatha z.s.
Jemnická 887/4
140 00 Praha 4
www.maranatha.cz

SKK - Stredisko korešpondenčných kurzov
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: 02/4341 5502
skk@isternet.sk
www.skskk.sk

Kontaktné osoby:

ThDr. Jozef Kučera

tel.: 0905 741 426

František Kolesár, B.Th.
tel.: 0905 895 156

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
tel.: +421 948 526 722